partneri, ktorí prispeli na chod festivalu

 

Naši partneri:

chceš prispieť tiež?

radi uvítame akékoľvek prostriedky, ktoré nám pomôžu spraviť festival o kúsok lepším.